15 Şubat 2009 Pazar

ALAÇAM

ALAÇAM TANITIM
Zalekos, Leontopolis (Alaçam) (Samsun-Alaçam) ;

Zalekos, Justinianus döneminde gelişmiş ve yönetimsel açıdan kent durumuna yükseltilmiştir. Kent adının daha sonra, Leon adlı Bizans İmparatorlarından birinin adını yaşatmak için Leontopolis olarak değiştirilmiştir. Kentin, Zalikhos / Alaçam Suyu vadisinde olduğunu da Ramsay söylemektedir. Kiepert’in araştırmalarına dayanan Codex Kültür-Atlas haritasında da bu İlkçağ kentinin yeri olarak bugünkü İlçe merkezi Alaçam gösterilmiştir.

M.Ö. ki devirlerde Frigyalılar, Kimmerler, Lidyalılar ve Persler Alaçam’da hüküm sürmüşlerdir. M.Ö. 5.yüzyılda Orta Asya’dan gelen Milletliler oraya Zelikus adını vermişler.

Kentten günümüze sadece Ortaçağdan kalma bir kaleye ait parçalar gelebilmiştir.
İlçe çok eski bir tarihe sahiptir. M.Ö. ki devirlerde Frigya, Kimmi, Mısır, Lidyalılar ve Persler, Alaçam'da hüküm sürmüşlerdir. Alaçam Sahili M.Ö.5. asırda Orta Asya'dan gelen Miletliler oraya Zelikus adini vermişler. Miletlilerden sonra Bizans’ın eline geçen Zelikus daha sonra Danişmentlilerce zapt edilerek Tralköy adini almıştır.Selçuklu döneminde Tralköy adi Uluköy olarak değiştirilmiş, 1385'de İlhanlılar döneminde ise ilçe Alaçam adını almıştır.
Alaçam adının; ilçenin ortasından geçen Uluçay'ın kenarındaki Uluçam denilen büyük çam ağaçlarından geldiği ifade edilmektedir. Alaçam Anadolu Beylikleri döneminde Eratna beyliğinin devamı olan Kadı Burhanettin tarafından ele geçirilmiş, ardından Candaroğulları ve İsfendiyar oğullarının hâkimiyetine girmiştir(1390). 1398'de ise Osmanlı egemenliğine giren Alaçam, Anadolu Türk Birliğinin bozulmasıyla 1402'de tekrar Candaroğulları’nın eline geçmiştir. Çelebi Mehmet'in Canik Bölgesini ele geçirmesiyle Alaçam Osmanlı’nın olmuş ve bu hâkimiyet II. Murat döneminde sağlamlaşmıştır. Osmanlı’dan beri bir Türk kasabası olan Alaçam 1 Eylül 1944 tarihinde Samsun'un 8. ilçesi olmuştur.
Hükümet konağı 1963, Şadi Bey Camii 1515, Çarşı Camii 1887 yılında yapılmıştır. 1950’lerde Alaçam Ortaokulu açılmış, 1901–1902 yılları arasında Alaçam – Bafra yolu yapılmıştır.
Ekonomi
İlçenin ekonomisi genel olarak tarıma ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bunun yanında balıkçılık da yapılmaktadır. Tarım ürünlerinin başında tütün gelmektedir. Bunu buğday, çeltik ve mısır üretimi takip eder. Ayrıca sebze ve meyve yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Hayvancılıkta ise
büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçe ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayalı olmakla birlikte, Çiftçiler, buğdayı kendilerine yetecek kadar üretmektedirler. Yaklaşık 6200 çiftçi tütün tarımı ile uğraşmaktadır.
Gezi ve Mesire Yerleri
İlçenin 2 km. kuzeyinde deniz kıyısında temiz kumsalı,çınar, kavak ve taflan ağaçlarından oluşan güzel koruluğu ile Geyikkoşan mesire yeri yer almaktadır. Burası adını koruluğun içindeki Geyikkoşan Baba Türbesinden alır. Bir rivayete göre Geyikkoşan Baba Türbesinin bulunduğu yerdeki tarlayı, evcilleştirmiş olduğu geyikleri çifte koşarak sürermiş. Bu nedenle bu koruluğa Geyikkoşan denilmiş. Bu yöre hem piknik yeri olarak hem de denize girmek için ideal bir yerdir. İlçenin güneyinde Vezirköprü sınırındaki denizden yüksekliği 1.500m. olan Dürtmen yaylası da doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir mesire alanıdır. Dürtmen yaylasına ulaşım asfalt yoldan sağlandığı için kolay olmaktadır. Kızılırmak deltasının bir kısmı da ilçe sınırları içindedir.
Geyikkoşan mevkiinde 6 Mayıs tarihinde Hıdrellez şenlikleri yapılmaktadır. Bu şenliklerde Türkiye genelinden amatör ve milli güreşçiler davet edilerek yağlı pehlivan güreş müsabakaları düzenlenir. Bu şenliklerin nedeninin 600 yıllık bir efsaneye dayandığı söylenmekte. Efsaneye göre; Geyik Baba isminde bir Arap ordusu komutanı 6 Mayıs’ta tüm işlerini bırakarak o mevkide koyun, kuzu, inek cinsinden hayvanları kestirerek fakir halka ziyafet verirmiş. Dürtmen yaylası eteklerinde bulunan Hüseyin dede türbesi çevresinde de 7 Mayıs’ta benzer şenlikler düzenlenirZalekos adının doğru biçimi, Ramsay’a göre Zalikhos’tur. Bugün Alaçam Suyu denilen dere bu isimle anılmaktaydı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder